torsdag 19 oktober 2017

%lopp


Vi lärare stöter ibland på frågan "varför måste jag kunna det här?". Men den frågan kommer aldrig när det gäller procent, för eleverna har redan stött på begreppet många gånger och de vet att de kommer att behöva det i framtiden. Att veta att något är viktigt och att sedan förstå det är två helt olika saker. För många är procentberäkningar väldigt svåra, för vissa är det självklart hur man skall göra. Att klara av beräkningar går ganska enkelt att öva genom att räkna många olika uppgifter, men procentuppfattning är svårare att träna. Jag har varierat beräkningarna med laborativa uppgifter för att eleverna skall få träning i både beräkning och uppfattning. (Procent är ett tacksamt kapitel, man kan hitta på nästan vad som helst med det!)

Detta är en övning, som tränar procentuppfattning:

- dela in eleverna i lag på 3-4 per lag

- förse varje lag med ärtpåsar (Jag hade 15 röda och 7 var av vita, gröna och blåa. Det blir dyrt att köpa färdiga, så jag sydde av gamla lakanstyger, köpte billigaste ärtsorten och sedan fick jag hjälp av några elever att fylla påsarna (ADL). Tack Conny + Connys elever! Färdiga påsarna är ca 7cm*5cm stora och totala kostnaden blev under 25€.)

- övningen görs som en stafett, så eleverna behöver inom laget bestämma i vilken ordning de skall springa

- vi gjorde övningen i skolans aula, men det går bra att vara i gymnastiksalen eller utomhus

- placera eleverna, påsarna och hula-hula-ringarna enligt bilden till höger

Läraren står vid ringarna, underlättar kontrollen
av lösningarna.
- läraren läser upp påståendet, gruppen kommer överens hur de skall lösa den (dvs vilken färgs påsar och hur många de skall placera i ringen) och sedan utför de uppgiften som stafett där de springer med påsarna till ringen (jag lät dem kasta, men det visade sig gå fortare och bättre att springa)

- poängtera att man aldrig får föra varken till eller från mer än en påse åt gången!!

- när gruppen anser att de är klara sätter sig alla ner

- poäng enligt: snabbaste laget får 2 poäng, näst snabbast 1 poäng och alla lag som räknat rätt får 1 poäng (max 3p per uppgift, om man löst den korrekt!)

- det finns fler lösningar än de jag har på pappret och skulle någon grupp ha korrekt lösning, men med ett annat antal påsar än jag angivit i facit, lönar det sig för läraren att fixa elevernas antal så att alla startar nästa uppgift med det antal jag har angett. Märk alltså att ringarna inte skall tömmas på påsar mellan varven!

Material: ärtpåsar, hula-hula-ringar, uppgifter
Tidsåtgång: 45min

onsdag 18 oktober 2017

Årets lärare


En väldigt stor ära att ha blivit utsedd till årets lärare i Pargas!!

Artikel i dagens ÅU. 

torsdag 12 oktober 2017

Veckans tankenöt

Nu har det kommit lite till grejer i klassrummet "Räkna med mig här". Jag har bland annat några tavlor som innehåller optiska illusioner, primtal och veckans tankenöt. Jag lägger upp en ny tankenöt varje måndag och alla elever får under veckan komma med ett svar på nöten. På fredagen meddelar jag det rätta svaret samt vem som har haft rätt svar. 


Alla primtal mellan 1 och 156.
Katedern har fått en "kjol" med lite formler. 

Fibonacci
Material: Tankenöten denna vecka

måndag 9 oktober 2017

Livskunskap

Detta är inlägg nr 100!! Och för att fira det tänker jag dela med lite annorlunda tips idag. Detta är inte enbart tips till matematiklärare utan till alla lärare från förskola till gymnasiet. Ämnet är viktigt och ytterst relevant idag!!I onsdags hade vi lyckan att få fantastiska Pernilla Lindroos på besök. Först fick hela åk 7 höra hur viktig en bra självkänsla är. Pernilla är starkt av den åsikten att då människans grundbehov är tryggade (mat, tak över huvudet, trygghet) är en god självbild det följande som vi bör uppfylla för att må bra. Eleverna fick några praktiska tips (hur man med mental träning kan övertala hjärnan att göra bättre ifrån sig, varför man inte skall ta åt sig om andra säger gliringar) och hon poängterade att om man inte har en god självbild kan man inte heller lära sig matematik, fysik, kemi etc. "Vi gör inte så mycket med kunskap om vi inte mår bra."Vem är du? Hur kan du göra för att bli en levare?

På eftermiddagen fick 30 lärare ta del av en massa användbart material. Här kommer några tips:
- påbörja varje skoldag med 3 bra saker om dig själv och 3 tack (det gör inget om det blir samma alla dagar, men positiv affirmation är viktigt!)
- mental träning  övning som tar tio minuter, har positiv effekt på inlärningen och måendet (mental träning ger positiva tankemönster om en själv och omgivningen, minskar stress, fokusering, koncentration, tillit och trygghet)
- barns självkänsla stärks genom att medvetandegöra - självreflektion leder till självkännedom

Det finns ett helt fantastiskt material (förskola uppåt) som heter Livskunskap, färdiga lektioner med övningar och diskussionsunderlag. Detta är något som jag definitivt kommer att ta in på mina lektioner. Välmående elever lär sig bättre!!


torsdag 5 oktober 2017

Ekvationssystemslådor

 

Jag inleder ekvationssystem med en laborativ uppgift. Eleverna löser parvis, genom resonemang, åtta olika uppgifter där varje uppgift består av två obekanta (frukter) och två ledtrådar (lådor med ekvationer). Parvis har lådorna samma färg för att veta vilka som hör ihop. Bakpå de små uppgiftskorten har jag skrivit uppgiftsnumret (1a och 1b, 2a och 2b osv.). Uppgiftskorten hjälper eleverna att hålla koll på hur frukterna och vikterna skall vara placerade, eftersom allt i lådan tenderar att rutscha omkring då de flyttas.

Jag brukar sedan, då vi går igenom de olika lösningsmetoderna för ekvationssystem (grafisk, insättnings- och additionsmetoden), använda uppgifter från den här övningen som exempel.

Material: Kopieringslådor med frukter, vikter, uppgifter
Tidsåtgång: 45min

torsdag 28 september 2017

Fatta funktionenFör att repetera eller sammanfatta det eleverna lärt sig om funktioner passar övningen "Fatta funktionen" ypperligt. Dela in eleverna i par. Varje par får en "spelplan" med åtta grafer där varje graf har en tom ruta under sig. Dessutom får paren en hög med spelkort (28 st). Lägg spelkorten med bildsidan neråt. Turvis tar eleverna ett kort ur högen och placerar det under den rätta grafen. Flera kort kan läggas på flera ställen, men de väljer ett av de möjliga graferna. Eftersom det finns fler kort än grafer, kommer varje graf att ha flera kort i högen under sig. Några kort är lite mer avancerade (korten där eleverna skall veta när funktionen är negativ och när positiv).  Dessa är tänkta för de som vill ha utmaningar. Det lönar sig att plocka bort de svåraste korten för de svagare eleverna så att de inte känner press över att inte förstå dem.

Material: Spelplan, kort och facit
Tidsåtgång: 25min

torsdag 21 september 2017

Procentpripplor

Övningen "Procentpripplor" är ett bra laborativt sätt att inleda procenträkning. Dela in klassen i par. Varje par skall få en uppsättning med pripelplattor (144, 100, 50, 25, 20, 8) och ett övningspapper. Därefter fyller paret i luckorna (procentform, decimalform och bråkform),  som finns på pappret, och besvarar följdfrågorna. Denna övning kan man egentligen utveckla hur mycket som helst och har man möjlighet kan man låta eleverna bygga pripelplattor och skapa egna uppgifter eller formulera fler uppgifter till de befintliga plattorna.


100 pripplor

Hur stor del är den lila pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är röd?
Hur stor del av plattan är inte grön?
Hur stor del av plattan är blå?50 pripplor

Hur stor del är den vita pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är grön?
Hur stor del av plattan är inte rosa?
Hur stor del av plattan är gul?
Följdfråga: Hur många pripplor borde tas bort för att andelen svarta skall vara 50%?


25 pripplor


Hur stor del är den gröna pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är blå?
Hur stor del av plattan är inte rosa?
Hur stor del av plattan är gul?
FöljdfrågaHur många pripplor borde bytas ut mot vita för att andelen vita pripplor skall vara så nära 45% som möjligt?


20 pripplor

Hur stor del är den blåa pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är grön?
Hur stor del av plattan är inte gul?
Hur stor del av plattan är röd eller gul?
FöljdfrågaHur många pripplor skall man
ta bort för att andelen gröna skall bli 33%?8 pripplor

Hur stor del är den gula pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är svart?
Hur stor del av plattan är inte svart eller vit?
FöljdfrågaHur många svarta pripplor borde man lägga till plattan (utan att ta bort något) för att andelen svarta skall vara så
nära 75% som möjligt?144 pripplor


Hur stor del är en prippla av hela plattan?
Hur stor del av plattan är orange?
Hur stor del av plattan är inte lila?
Hur stor del av plattan är vit?

Tidsåtgång: 45 min
Material: Pripelplattor, övningspapper